Incompany edukacija za prodajni tim Semmelrock-a održana je u Ogulinu na temu projektne prodaje i vođenje projekata.