Nove edukacije u ponudi

UPOZNAJTE SVOJE KUPCE

Opis: poslovna edukacija govori o važnosti stvaranja i održavanja osobnih kontakata s kupcima, SWOT analizi za ključne kupce, planu aktivnosti za ključne kupce, te o korisnim alatima za stvaranje lojalnih kupaca. Edukacija je namijenjena prodajnom osoblju koji intenzivno radi sa veleprodajnim kupcima, te se na samoj edukaciji polaznici upoznaju sa očekivanjima kupaca i najčešćim razlozima gubitka kupaca.

UČINKOVITA PRODAJA U DUĆANU BOJA I LAKOVA

Opis: poslovna edukacija govori o pet ključnih elemenata u prodaji kod dućana boja i lakova sa posebnim osvrtom na prodajni servis i izlaganje prodajnog asortimana u prodajnom prostoru. Edukacija je namijenjena prodajnom osoblju i voditeljima dućana boja i lakova koji svakodnevno dolaze u kontakt sa krajnjim kupcima.

PREZENTACIJSKE VJEŠTINE U SLUŽBI AKTIVNE PRODAJE

Opis: poslovna edukacija govori o osnovama profesionalne prezentacije koje se odnose na odabir sadržaja prezentacije prema strukturi slušatelja, te alatima za zadržavanje pozornosti istih. Polaznici se educiraju o važnosti provjere funkcionalnosti prezentacijske tehnike kao i pripreme potencijalnih pitanja i odgovora koje mogu postaviti slušatelji. Također se putem posebno kreiranih vježbi polaznici educiraju o govornim vještinama (ton, boja i jačina glasa), verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji i razvijanju interaktivnog odnosa između predavača i slušatelja.

UPOZNAJTE SVOJE KUPCE


UČINKOVITA PRODAJA U DUĆANU BOJA I LAKOVA


PREZENTACIJSKE VJEŠTINE U SLUŽBI AKTIVNE PRODAJE