Paket usluga za projekte RD

Paket usluga za projekte koje provode jedinice lokalne samouprave odnosi se na pružanje stručne podrške u domeni pripreme i provedbe informativno-obrazovnih aktivnosti, te promidžbe i vidljivosti projekta. PUPPIS kroz svoj paket usluga pruža tijekom trajanja cijelog projekta stručne savjete i podršku prilagođenu zahtjevima projekata sufinanciranim sredstvima iz europskih fondova i potrebama jedinica lokalne samouprave.

Paket usluga:

  • izrada poslovnih prezentacija
  • priprema i provedba informativno-obrazovnih radionica
  • priprema i provedba konferencija za medije
  • priprema i produkcija promidžbenih materijala (projektni letci, brošura, te ostali tiskani materijali)
  • osmišljavanje, izrada i održavanje web stranice projekta
  • poslovno savjetovanje u svezi promidžbenih aktivnosti
  • poslovno savjetovanje u svezi vidljivosti projekta

PUPPIS ima u ponudi poseban paket usluga za projekte izgradnje reciklažnih dvorišta – PROMIDŽBA I VIDLJIVOST PROJEKTA