Savjetovanje

U procesu savjetovanja naših klijenata cilj nam je međunarodno priznatim metodama analizirati postojeće stanje, definirati zajedno s menadžmentom krajnji cilj savjetovanja te definirati korake između, koji će omogući ostvarenje postavljenih ciljeva. Dugogodišnje praktično iskustvo naših savjetnika omogućava PUPPIS-u kreiranje i prepoznavanje posebnih metoda koje su prilagođene specifičnim zahtjevima i značajkama svakog klijenta. Želeći klijentu ponuditi cjelokupnu uslugu, proces savjetovanja obično se sastoji od sljedećih koraka:

SAVJETOVANJE

 • Upoznavanje
 • Analiza situacije
 • Definiranje problema
 • Prikupljanje informacija, definiranje mogućih pravaca razvoja
 • Odabir najpovoljnijeg smjera djelovanja
 • Izrada plana aktivnosti

IMPLEMENTACIJA

 • Edukacija
 • Trening

KONTROLA

 • Analiza rezultata
 • Praćenje

Menadžment savjetovanje

Uslugama poslovnog savjetovanja spremne su se koristiti samo one tvrtke  koje u svom razvoju žele krenuti na stepenicu više. Iskorištavanjem specifičnog znanja i alata poslovnih savjetnika tvrtki ostaje više vremena da se koncentrira na svoj osnovni posao i da bez pokušaja i pogrešaka uvodi nova poslovna rješenja. Savjetnici PUPPIS savjetovanja posjeduju široka znanja te dugogodišnje iskustvo u postizanju visokih ciljeva. Ponekad je upravo „neutralnom” promatraču sa strane lakše sagledati problem i pronaći odgovore na pitanja daljnjeg razvoja.

Cilj poslovnog savjetovanja je informirati i educirati prodavače, voditelje, direktore, menadžere kao i sve poslovne ljude o novim trendovima i izazovima u poslovanju, te dati konkretne i savjetodavne odgovore na pitanja s područja poslovanja s kojima se svakodnevno susreću.

Područja podrške:

 • pomoć pri definiranju strateških smjernica poslovanja- Strategija je skup ciljeva, kojima se određuje egzistencija poduzeća, s ciljem upravljanja, rastom i razvojem, da bi se maksimizirala dugoročnost profitabilnosti. Pomoć  pri donošenju temeljnih dugoročnih ciljeva, prilagođavanju poslovnih aktivnosti, određivanju koncepcija i izboru resursa potrebnih za postizanje zacrtanih ciljeva
 • postavljanje i praćenje kratkoročnih i dugoročnih poslovnih ciljeva – prilagodba strateških odrednica na točno definirane   ciljeve, plan aktivnosti za ostvarenje ciljeva, komunikacija i prilagodba ciljeva na sve razine organizacijske strukture
 • organizacija tvrtke – istraživanje elemenata organizacije, radnih zadataka i odnosa unutar tvrtke, izrada organizacijske strukture – novog organigrama tvrtke ili reorganizacija postojećeg, definiranje radnih mjesta i opisu poslova, izrada sustava kontrolinga, izrada sustava plaća i stimulacija, te operativna pomoć u formiranju novih odjela
 • organizacija prodaje i procesa prodaje – strategija prodaje, planiranje prodaje i budžeta, organizacija prodaje, načini prodaje, tijek prodaje, obrada upita, realizacija, rukovođenje u prodaji, upravljanje vremenom i prostorom u prodaji, prodajni projekti, mjerenje učinka te kontrola i ocjenjivanje u prodaji
 • izrada poslovnih planova – pomoć u donošenju i kreiranju poslovnog plana, plana prodaje po prodajnim mjestima, prognoza poslovnih rezultata

Marketing savjetovanje

Marketing je proces koji je sastavljen od niza istovjetno važnih elemenata. Zanemarivanjem jednog od njih ili njihova neusklađenost može ugroziti ostvarivanje zacrtanih ciljeva ili umanjiti učinak poduzetih napora. Upravo iz tih razloga PUPPIS savjetovanje svojim klijentima nudi potpunu podršku u području marketinga upotpunjavajući osnovnu djelatnost marketing savjetovanja s uslugama provjerenih partnera kako bi konačni rezultat bio prepoznatljiv, snažan i uspješan brand.

Područja podrške:

 • istraživanje tržišta / valorizacija rezultata i prijedlog aktivnosti – istraživanje stavova potrošača prema određenom proizvodu ili usluzi, istraživanje trendova na tržištu
 • izrada marketinških strategija s akcijskim planom– definiranje strateških marketinških ciljeva, plana realizacije i načina ostvarenja, potpora pri realizaciji zadane marketing strategije kroz dugoročne i kratkoročne ciljeve.
 • izrada marketinških planova – situacijska analiza poslovanja, SWOT analiza, definiranje marketinških ciljeva, medija plana i marketinškog budžeta, kao i definiranje konkretnog akcijskog plana.
 • osmišljavanje i organizacija promocija i prezentacija – osmišljavanje koncepta događanja, organizacija stručnih prezentacija, rezerviranje prostora, cateringa, predavača, pozivnica, praćenje realizacije i odaziva
 • interna komunikacija– komunikacija sa zaposlenicima, interne novine, uvođenje alata za poboljšanje interne komunikacije