Savjetovanje

U procesu savjetovanja naših klijenata cilj nam je kroz međunarodno priznate metode analizirati postojeće stanje, definirati zajedno s managementom krajnji cilj savjetovanja te definirati korake između, koji će omogući ostvarenje postavljenih ciljeva. Dugogodišnje praktično iskustvo naših savjetnika omogućava PUPPIS-u kreiranje i prepoznavanje posebnih metoda koje su prilagođene specifičnim zahtjevima i značajkama svakog klijenta. Želeći klijentu ponuditi cjelokupnu uslugu proces savjetovanja se obično sastoji od sljedećih koraka.

SAVJETOVANJE

 • Upoznavanje
 • Analiza situacije
 • Definiranje problema
 • Prikupljanje informacija, definiranje mogućih pravaca razvoja
 • Odabir najpovoljnijeg smjera djelovanja
 • Izrada plana aktivnosti

IMPLEMENTACIJA

 • Edukacija
 • Trening

KONTROLA

 • Analiza rezultata
 • Praćenje

Management savjetovanje

Usluge poslovnog savjetovanja spremna su koristiti samo one tvrtke  koje u svom razvoju žele krenuti na stepenicu više. Iskorištavanjem specifičnog znanja i alata poslovnih savjetnika tvrtki ostaje više vremena da se koncentrira na svoj osnovni posao i da bez pokušaja i pogreški uvodi nova poslovna rješenja. Savjetnici PUPPIS savjetovanja posjeduju široka znanja te dugogodišnje iskustvo u postizanju visokih ciljeva. Ponekad je upravo „neutralnom” promatraču sa strane lakše sagledati problem i pronaći odgovore na pitanja daljnjeg razvoja.

Cilj poslovnog savjetovanja je informirati i educirati prodavače, voditelje, direktore, managere kao i sve poslovne ljude o novim trendovima i izazovima u poslovanju, te dati konkretne i savjetodavne odgovore na pitanja s područja poslovanja s kojima se svakodnevno susreću.

Područja podrške:

 • pomoć pri definiranju strateških smjernica poslovanja- Strategija je skup ciljeva, kojima se određuje egzistencija poduzeća, s ciljem upravljanja, rastom i razvojem, da bi se maksimizirala dugoročnost profitabilnosti. Pomoć  pri donošenju temeljnih dugoročnih ciljeva, prilagođavanju poslovnih aktivnosti, određivanju koncepcija i izboru resursa potrebnih za postizanje zacrtanih ciljeva
 • postavljanje i praćenje kratkoročnih i dugoročnih poslovnih ciljeva – prilagodba strateških odrednica na točno definirane   ciljeve, plan aktivnosti za ostvarenje ciljeva, komunikacija i prilagodba ciljeva na sve razine organizacijske strukture
 • organizacija tvrtke- istraživanje elemenata organizacije, radnih zadataka i odnosa unutar tvrtke, izrada organizacijske strukture – novog organigrama tvrtke ili reorganizacija postojećeg, definiranje radnih mjesta i opisu poslova, izrada sustava kontrolinga, izrada sustava plaća i stimulacija, te operativna pomoć u formiranju novih odjela
 • organizacija prodaje i procesa prodaje- strategija prodaje, planiranje prodaje i budžeta, organizacija prodaje, načinima prodaje, tijek prodaje, obrada upita, realizacija, rukovođenje u prodaji, upravljanje vremenom i prostorom u prodaji, prodajni projekti, mjerenje učinka te kontrola i ocjenjivanje u prodaji
 • izrada poslovnih planova -pomoć u donošenju i kreiranju poslovnog plana, plana prodaje po prodajnim mjestima, prognoza poslovnih rezultata

Marketing savjetovanje

Marketing je proces koji je sastavljen od niza istovjetno važnih elemenata. Zanemarivanjem jednog i njih ili njihova neusklađenost može ugroziti ostvarivanje zacrtanih ciljeva ili umanjiti učinak poduzetih napora. Upravo iz tih razloga PUPPIS savjetovanje svojim klijentima nudi potpunu podršku u području marketinga upotpunjavajući osnovnu djelatnost marketing savjetovanja s uslugama provjerenih partnera kako bi konačni rezultat bio prepoznatljiv, snažan i uspješan brand.

Područja podrške:

 • istraživanje tržišta / valorizacija rezultata i prijedlog aktivnosti – istraživanje stavova potrošača prema određenom proizvodu ili usluzi, istraživanje trendova na tržištu
 • izrada marketing strategija s akcijskim planom– definiranje strateških marketing ciljeva, plana realizacije i načina ostvarenja, potpora pri realizaciji zadane marketing strategije kroz dugoročne i kratkoročne ciljeve.
 • izrada marketing planova – situacijska analiza poslovanja, SWOT analiza, definiranje marketing ciljeva, media plana i marketing budžeta, kao i definiranje konkretnog akcijskog plana.
 • osmišljavanje i organizacija promocija i prezentacija – osmišljavanje koncepta događanja, organizacija stručnih prezentacija, rezerviranje prostora, cateringa, predavača, pozivnica, praćenje realizacije i odaziva
 • interna komunikacija– komunikacija sa zaposlenicima, interne novine, uvođenje alata za poboljšanje interne komunikacije