Poslovni partneri

Prospekt d.o.o. – studio za dizajn i programiranje

Adresa: Dražice 138, Martinkovac, 51000 Rijeka
Tel. +385 51 322 844
E-mail: prospekt@prospekt.hr

Babilon – Business consulting / online događanja

Adresa: Brdina 2, 51219 Čavle
Tel. +385 98 919 9141
E-mail: ivo.mataija@gmail.com

Pictor d.o.o. – produkcija promidžbenih materijala

Adresa: Draga 2, 51215 Kastav
Tel. +385 51 631 6666
E-mail: info@pictor-media.hr