Prospekt d.o.o. – studio za dizajn i programiranje

Adresa: Dražice 138, Martinkovac, 51000 Rijeka

Tel. +385 51 322 844

E-mail: prospekt@prospekt.hr

Pictor d.o.o. – produkcija promidžbenih materijala

Adresa: Draga 2, 51215 Kastav

Tel. +385 51 631 6666

E-mail: info@pictor-media.hr

Babilon – Business consulting / online događanja

Adresa: Brdina 2, 51219 Čavle

Tel. +385 98 919 9141

E-mail: ivo.mataija@gmail.com

Turistička agencija DA RIVA d.o.o.

Adresa: Nova cesta 10, 51410 Opatija

Tel. +385 51 271 990

E-mail: da-riva@da-riva.hr