Posebne ponude

PAKET USLUGA ZA PROJEKTE RD

Paket usluga za projekte koje provode jedinice lokalne samouprave odnosi se na pružanje stručne podrške u domeni pripreme i provedbe informativno-obrazovnih aktivnosti, te promidžbe i vidljivosti projekta. PUPPIS kroz svoj paket usluga pruža tijekom trajanja cijelog projekta stručne savjete i podršku prilagođenu zahtjevima projekata sufinanciranim sredstvima iz europskih fondova i potrebama jedinica lokalne samouprave.

Paket usluga:

 • izrada poslovnih prezentacija
 • priprema i provedba informativno-obrazovnih radionica
 • priprema i provedba konferencija za medije
 • priprema i produkcija promidžbenih materijala (projektni letci, brošura, te ostali tiskani materijali)
 • osmišljavanje, izrada i održavanje web stranice projekta
 • poslovno savjetovanje u svezi promidžbenih aktivnosti
 • poslovno savjetovanje u svezi vidljivosti projekta

PRODAJNA POMAGALA

Puppis za svoje klijente priprema i izrađuje prodajna pomagala:

 • PRODAJNI PRIRUČNIK
 • PRIRUČNIK ZA RAD NA TERENU
 • KNJIGA REFERENTNIH RADOVA ILI USLUGA / Reference book
 • PROFIL TVRTKE / Company profile
 • VODIČ ZA PRODAJU U SALONU KERAMIKE I SANITARIJA
 • VODIČ ZA PRODAJU GRAĐEVNOG MATERIJALA
 • VODIČ ZA PRODAJU U DUĆANU BOJA I LAKOVA
 • PRIRUČNIK ZA KONZULTATIVNU PRODAJU MATERIJALA ZA OPREMANJE INTERIJERA
 • PRIRUČNIK ZA VOĐENJE PRODAJNOG TIMA
 • SUPERSTAR PRIRUČNIK