Virtualna događanja

07/2020

Online kvartalni stručni sastanak u organizaciji Hrvatskog društva radiologa (HDR)


07/2020

Online interna edukacija „Aermec rezidencijalne dizalice topline – noviteti 2020“ / Mariterm d.o.o.


07/2020

Online radionica „Izgradnja reciklažnog dvorišta Urinj – Općina Kostrena“


10/2020

1st REGIONAL COURSE ON BODY CT/MRI – regionalni tečaj radiologa


10/2020

Online kvartalni stručni sastanak u organizaciji Hrvatskog društva radiologa (HDR)


12/2020

4 SIMPOZIJ Radiologija u hitnoj kliničkoj praksi s međunarodnim sudjelovanjem


03/2021

Online kvartalni stručni sastanak u organizaciji Hrvatskog društva radiologa (HDR)


04/2021

1.kongres Hrvatskog društva neuroradiologije s međunarodnim sudjelovanjem


05/2021

11.hrvatski ehokardiografski kongres s međunarodnim sudjelovanjem


9/2021

2nd Regional Course on Body CT/MRI -regionalni tečaj radiologa