Održane poslovne edukacije u Križevcima

08.12.2018.

Održana poslovna edukacija u Križevcima na temu “UČINKOVITO UPRAVLANJE POSLOVNICOM” I dio

21.01.2019.

Održana poslovna edukacija u Križevcima na temu “UČINKOVITO UPRAVLANJE POSLOVNICOM” II dio