Interaktivne i praktično orijentirane radionice na temu promidžba i vidljivost EU projekata

Interaktivne i praktično orijentirane radionice održavamo u Opatiji u periodu rujan-prosinac 2024 godine na temu:

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA KOD JAVNOG NASTUPA

UČINKOVITA PREZETNACIJA PROJEKTA PRED AUDITORIJEM

PRAVILNA PRIPREMA PR AKTIVNOSTI ZA EU PROJEKTE

PRIPREMA AKTIVNOSTI ZA PROMIDŽBU I VIDLJIVOST EU PROJEKATA – RECIKLAŽNA DVORIŠTA

PRIPREMA AKTIVNOSTI ZA PROMIDŽBU I VIDLJIVOST EU PROJEKATA – ZBRINJAVANJE OTPADA

Reference – promidžba i vidljivost EU projekata: https://puppis.eu/promidzba-i-vidljivost-eu-projekti/