Održana online radionica “Izgradnja reciklažnog dvorišta Urinj – Općina Kostrena”

Dana 21.07.2020. održana je online radionica na temu „Izgradnja reciklažnog dvorišta Urinj – Općina Kostrena”, kao dio komunikacijskih aktivnosti projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u Kostreni. Razgovaralo se o odvojenom prikupljanju otpada te ulozi i načinu rada reciklažnih dvorišta.