Predavanje: PR izazovi na projektima gospodarenjem otpadom

Vladimir Kanić održao predavanje na temu „PR izazovi na projektima gospodarenjem otpadom“ u sklopu Međunarodne konferencije o zaštiti okoliša održane u terminu 16-18. svibnja 2022. godine u Poreču.

U sklopu 7. sekcije MEDIJI & EDUKACIJA, Vladimir Kanić iznio je iskustva iz domene PR-a na realiziranim projektima gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji s posebnim osvrtom na projekt Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Osojnica – Općina Matulji.