Konferencija za medije – Mobilna terenska jedinica za starije u Općini Matulji

Dana 26, rujna 2022.g. Puppis je u suradnji sa Općinom Matulji organizirao završnu konferenciju za medije projekta Mobilna terenska jedinica za starije osobe u Općini Matulji. U vijećnici Općine Matulji pred predstavnicima medija prezentirani su podaci i ostvareni ciljevi na navedenom projektu, tvrtka Puppis je u periodu 10-2022 do 10/2022 bila zadužena za aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.