Prezentacija projekta Sanacija jame Sovjak za općinsko vijeće Općine Viškovo

U sklopu projekta Sanacija jame Sovjak dana 11. svibnja 2023. godine na 18-toj sjednici Općinskog vijeća, Vladimir Kanić vodio je prezentaciju na temu aktualnog stanja i aktivnosti na projektu Sanacije jame Sovjak. U ime projektnog tima Vladimir Kanić, stručnjak za odnose s javnošću zadužen za uslugu odnosa s javnošću, promidžbe  i vidljivosti projekta upoznao je nazočne sa sadržajem prezentacije te predstavio sve govornike i projektni tim koji radi na predmetnom projektu. Također je istaknuo sve aktivnosti vezane za informiranje javnosti u svezi predmetnog projekta.